Jak zaprojektować stronę internetową w Webflow w 9 krokach?

Wstęp

Wyjaśnienie znaczenia projektowania nowoczesnych stron internet

Zaprojektowanie nowoczesnej strony internetowej ma kluczowe znaczenie dla firm, aby pozostać konkurencyjnymi w erze cyfrowej. Nowoczesna strona internetowa nie tylko wygląda atrakcyjnie wizualnie, ale także ma przyjazny dla użytkownika interfejs, szybsze ładowanie i jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek. Korzystając z nowoczesnego kreatora stron internetowych, takiego jak Webflow, firmy mogą z łatwością tworzyć niestandardowe strony internetowe, które są w pełni responsywne i przyjazne dla urządzeń mobilnych. Dobrze zaprojektowana strona internetowa z płynnym doświadczeniem użytkownika może przyciągnąć więcej odwiedzających, zwiększyć zaangażowanie i ostatecznie przekonwertować więcej klientów. W dzisiejszym cyfrowym krajobrazie posiadanie nowoczesnej strony internetowej jest niezbędne, aby zaistnieć w Internecie i wyróżnić się na tle konkurencji.‍

Przegląd 9 kroków do zaprojektowania nowoczesnej strony internetowej

Projektując nowoczesną stronę internetową przy użyciu Webflow, należy postępować zgodnie z systematycznym procesem, który zapewni, że witryna spełni swoje zadanie i cele. 9 kroków do zaprojektowania nowoczesnej strony internetowej obejmuje:

  • zdefiniowanie celu i założeń witryny,
  • przeprowadzenie badań rynku i użytkowników,
  • stworzenie mapy witryny i szkieletów połączonych z narzędziem do prototypowania,
  • wybór schematu kolorów i typografii,
  • zaprojektowanie układów stron i grafiki,
  • opracowanie i przetestowanie witryny,
  • zoptymalizowanie jej pod kątem wyszukiwarek i analiz,
  • uruchomienie witryny i jej utrzymanie.

Każdy krok odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że witryna jest funkcjonalna, atrakcyjna wizualnie i przyjazna dla użytkownika. Postępując zgodnie z tym procesem, projektanci mogą wykorzystać potężne narzędzia Webflow do tworzenia niestandardowych, responsywnych stron internetowych, które wyróżniają się na tle konkurencji.

Zdefiniuj cel i zadania swojej witryny

People discuss content on Webflow website
Projektanci definiujący przeznaczenie i cele strony internetowej

Określenie celu i założeń stron internetowych

Rozpoczynając nowy projekt w Webflow, ważne jest, aby najpierw zidentyfikować cele i persony swojej witryny. Czy chcesz stworzyć prostą stronę docelową dla nowego produktu lub usługi? A może projektujesz niestandardową witrynę domeny, aby zaprezentować swoje portfolio lub firmę? Zrozumienie celu witryny pomoże pokierować procesem projektowania i rozwoju, zapewniając, że każdy element witryny jest zgodny z Twoimi celami.‍

W Webflow można użyć edytora wizualnego do tworzenia niestandardowych układów i projektów, które wspierają cel i cele witryny. Zaczynając od jasnego zrozumienia przeznaczenia i celów witryny, możesz upewnić się, że produkt końcowy spełnia Twoje potrzeby biznesowe i angażuje docelowych odbiorców.

Tworzenie planu dla projektu strony internetowej

Podczas rozpoczynania nowego projektu w Webflow, stworzenie planu projektu witryny jest niezbędnym pierwszym krokiem. Dobrze przemyślany plan może pomóc w zapewnieniu, że projekt witryny spełnia cele marketingowe i angażuje docelowych odbiorców. Rozpocznij od zdefiniowania celu i założeń witryny, biorąc pod uwagę potrzeby i preferencje docelowych odbiorców.‍

Następnie utwórz mapę witryny, aby uporządkować strukturę witryny i określić strony i treści, które zostaną uwzględnione. Następnie możesz opracować szkielety, aby zwizualizować układ i zawartość każdej strony i rozpocząć tworzenie prototypów. Solidny plan projektu witryny może pomóc w kierowaniu procesem rozwoju i zapewnić, że witryna będzie zarówno atrakcyjna wizualnie, jak i skuteczna w osiąganiu celów marketingowych.

Przeprowadzanie badań rynku i użytkowników

Conducting market nad user research before designing webiste
Należy przeprowadzić badania rynku i użytkowników

Zrozumienie grupy docelowej

Jednym z najważniejszych kroków w tworzeniu nowoczesnego projektu strony internetowej jest przeprowadzenie dokładnych badań rynku i użytkowników w celu dogłębnego zrozumienia grupy docelowej. Badania te mogą pomóc w stworzeniu strony internetowej, która spełnia potrzeby użytkowników i jest zgodna z celami biznesowymi. Z pomocą narzędzia takiego jak Webflow, projektanci stron internetowych mogą tworzyć witryny, które przemawiają do docelowych odbiorców poprzez zrozumienie ich preferencji i zachowań.‍

Aby przeprowadzić skuteczne badania rynku i użytkowników, projektanci powinni zacząć od zdefiniowania grupy docelowej w oparciu o czynniki takie jak wiek, płeć, lokalizacja i zainteresowania. Następnie mogą gromadzić dane za pomocą ankiet, grup fokusowych i analiz stron internetowych, aby zrozumieć potrzeby, preferencje i bolączki swoich odbiorców. Informacje te można wykorzystać do zaprojektowania strony internetowej i stworzenia doświadczenia użytkownika, które będzie rezonować z docelowymi odbiorcami.

Analiza konkurencji i trendów branżowych

Oprócz zrozumienia grupy docelowej, analiza konkurencji i trendów branżowych może pomóc w stworzeniu nowoczesnej strony internetowej, która będzie się wyróżniać. Studiując strony internetowe konkurencji i analizując ich mocne i słabe strony, można zidentyfikować możliwości wyróżnienia własnej witryny i stworzenia unikalnej propozycji wartości. Dzięki narzędziom takim jak Webflow, projektanci stron internetowych mogą wdrożyć te spostrzeżenia do swoich projektów, aby stworzyć stronę internetową, która skutecznie komunikuje ich markę i wartości.‍

Trendy branżowe mogą również zapewnić cenny wgląd w najnowsze praktyki i technologie projektowania. Nadążając za trendami branżowymi, projektanci mogą zapewnić, że ich strony internetowe wykorzystują najnowsze narzędzia i techniki, aby stworzyć nowoczesne i skuteczne doświadczenie użytkownika.‍

Dodatkowo, bycie na bieżąco z trendami może pomóc projektantom przewidzieć zmiany w zachowaniu użytkowników i odpowiednio dostosować swoje projekty, aby wyprzedzić konkurencję. Dzięki Webflow i innym nowoczesnym narzędziom do projektowania stron internetowych, projektanci mogą z łatwością włączyć te trendy do swoich projektów stron internetowych, aby stworzyć witrynę, która jest zarówno atrakcyjna wizualnie, jak i skuteczna. Tworzenie mapy witryny i szkieletów

Tworzenie mapy witryny i szkieletów

Designer creating wireframes of the website
Projektant UX tworzy makiety strony internetowej o niskiej wierności.

Opracowanie mapy witryny w celu uporządkowania jej struktury

Opracowanie mapy witryny w celu uporządkowania struktury witryny jest kluczowym krokiem w procesie projektowania stron internetowych. Mapy witryn zapewniają jasny i zwięzły przegląd układu witryny, w tym hierarchii stron i ich wzajemnych powiązań. Korzystając z mapy witryny, projektanci stron internetowych mogą zapewnić, że nawigacja w witrynie jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, pomagając odwiedzającym szybko znaleźć potrzebne informacje.‍

Webflow jest doskonałym narzędziem do tworzenia map witryn, ponieważ pozwala projektantom szybko i łatwo wizualizować strukturę witryny i wprowadzać zmiany w razie potrzeby. Dzięki dobrze zorganizowanej mapie witryny projektanci stron internetowych mogą tworzyć wysokiej jakości witryny, które zapewniają doskonałe wrażenia użytkownika.

Tworzenie wireframes w celu wizualizacji układu i zawartości każdej strony.

Tworzenie szkieletów w celu wizualizacji układu i zawartości każdej strony jest kolejnym ważnym krokiem w procesie projektowania stron internetowych. Szkielety to wizualne reprezentacje układu strony internetowej o niskiej wierności, pokazujące podstawową strukturę strony i rozmieszczenie różnych elementów, takich jak tekst, obrazy i przyciski. Są one używane do testowania różnych koncepcji projektowych i zapewnienia, że układ i zawartość strony są dobrze zorganizowane i łatwe w nawigacji.‍

Webflow to potężne narzędzie do tworzenia szkieletów, ponieważ pozwala projektantom szybko i łatwo tworzyć prototypy o wysokiej wierności, które dokładnie reprezentują projekt strony internetowej. Korzystając z wysokiej jakości szkieletów, projektanci stron internetowych mogą zapewnić, że układ i zawartość witryny są zoptymalizowane pod kątem doświadczenia użytkownika, co prowadzi do większego zaangażowania i satysfakcji odwiedzających witrynę.

Wybierz schemat kolorów i typografię

Designer choosing the best color palette for the new project
Projektant wybiera najlepszą paletę kolorów dla projektu

Wybór schematu kolorów dopasowanego do marki i odbiorców.

Wybór schematu kolorów, który jest zgodny z marką i odbiorcami, jest ważnym aspektem projektowania stron internetowych. Kolory użyte na stronie internetowej mogą w znacznym stopniu wpłynąć na to, jak odwiedzający postrzegają markę i jak wchodzą w interakcję z witryną. ‍

Dzięki Webflow projektanci mogą łatwo eksperymentować z różnymi schematami kolorów, korzystając z wizualnego interfejsu do wybierania i stosowania kolorów w projekcie witryny. Ułatwia to stworzenie spójnej palety kolorów, która uzupełnia wizerunek i wartości marki oraz rezonuje z docelowymi odbiorcami. Dodatkowo, zaawansowane funkcje edycji kodu Webflow umożliwiają projektantom precyzyjne dostosowanie schematu kolorów i tworzenie unikalnych efektów wizualnych na swojej stronie. ‍

Wybierając odpowiedni schemat kolorów dla swojej witryny, projektanci mogą tworzyć atrakcyjne wizualnie i angażujące witryny, które łączą się z odbiorcami i wyróżniają się na tle innych witryn.

Wybór typografii, która zwiększa czytelność i atrakcyjność wizualną

Wybór typografii, która zwiększa czytelność i atrakcyjność wizualną, jest kluczowym aspektem projektowania stron internetowych. Typografia odgrywa istotną rolę w tym, jak odwiedzający postrzegają markę, przekaz i treść witryny. ‍

Dzięki Webflow projektanci mają dostęp do szerokiej gamy opcji typograficznych, w tym setek czcionek, stylów i rozmiarów. Webflow zapewnia również wizualny interfejs do wybierania i stosowania typografii do różnych instancji w całej witrynie, zapewniając spójność i jednolitość ogólnego projektu witryny. Ponadto projektanci mogą korzystać z funkcji edycji kodu Webflow, aby jeszcze bardziej dostosować typografię, dodając unikalne efekty i tworząc charakterystyczny wygląd i styl swojej witryny. ‍

Co więcej, szablony Webflow zapewniają również wstępnie zaprojektowaną typografię i kombinacje czcionek, z których projektanci mogą korzystać lub czerpać inspirację przy wyborze odpowiedniej typografii dla swojej witryny. Wybierając odpowiednią typografię dla swojej witryny, projektanci mogą tworzyć atrakcyjne wizualnie i łatwe do odczytania strony internetowe, które przyciągają i angażują odbiorców.

Projektowanie układów stron i grafiki

Designing a new website on Figma
Projektant projektuje nową stronę internetową

Tworzenie makiet układów stron witryny internetowej

Tworzenie makiet układów stron witryny jest niezbędnym krokiem w procesie projektowania stron internetowych. Makiety pomagają projektantom wizualizować projekt i układ witryny, umożliwiając im wprowadzanie niezbędnych zmian i upewniając się, że witryna spełnia wymagania klienta.

Dzięki Webflow projektanci mogą z łatwością tworzyć wysokiej jakości makiety przy użyciu wstępnie zaprojektowanych komponentów i szablonów lub tworząc niestandardowe układy od podstaw. Dodatkowo, CMS (system zarządzania treścią) Webflow pozwala projektantom tworzyć makiety przy użyciu rzeczywistej zawartości, ułatwiając wizualizację tego, jak układ witryny będzie wyglądał z rzeczywistym tekstem, obrazami i innymi treściami. ‍

Tworząc dokładne makiety, projektanci mogą upewnić się, że projekt i układ witryny spełniają potrzeby klienta i są zoptymalizowane pod kątem doskonałego doświadczenia użytkownika. Zapewnia to, że produkt końcowy jest zarówno atrakcyjny wizualnie, jak i funkcjonalny, pomagając zwiększyć zaangażowanie i konwersje na stronie.‍

Od niedawna proces tworzenia makiet może być jeszcze szybszy. Dzięki wtyczce Figma to Webflow, wydanej przez Webflow LABS, możesz przenieść projekt z Figma do Webflow w ciągu kilku minut. Sprawdź jak to działa tutaj.

Tworzenie i testowanie witryny Webflow

Webflow Designer developing website on MacBook
Programista Webflow przy pracy. Tworzenie nowej strony internetowej.

Tworzenie strony internetowej przy użyciu nowoczesnych narzędzi programistycznych, takich jak Webflow

Tworzenie strony internetowej przy użyciu nowoczesnych narzędzi do tworzenia stron internetowych, takich jak Webflow, jest niezbędne, aby wyprzedzić konkurencję i zapewnić użytkownikom wysokiej jakości wrażenia.

Webflow zapewnia potężną platformę do projektowania i tworzenia stron internetowych, która pozwala projektantom i programistom z łatwością tworzyć złożone strony internetowe. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść" projektanci mogą tworzyć niestandardowe układy i projekty, a programiści mogą tworzyć niestandardowe funkcje przy użyciu rozbudowanego systemu CMS i biblioteki komponentów Webflow.

‍Co więcej, akcelerator startupów Webflow zapewnia szereg zasobów i narzędzi, które pomagają startupom budować i skalować swoje firmy, od dostępu do doświadczonych mentorów po finansowanie i inne wsparcie. ‍

Budując swoją stronę internetową przy użyciu nowoczesnych narzędzi do tworzenia stron internetowych, takich jak Webflow, startupy mogą tworzyć witryny, które są zarówno oszałamiające wizualnie, jak i wysoce funkcjonalne, pomagając im wyróżnić się na zatłoczonym rynku i osiągnąć swoje cele biznesowe.

Testowanie witryny pod kątem użyteczności, responsywności i dostępności

Testowanie witryny pod kątem użyteczności, responsywności i dostępności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że spełnia ona potrzeby wszystkich użytkowników i zapewnia doskonałe wrażenia użytkownika. ‍

Dzięki Webflow projektanci i programiści mogą łatwo testować swoje witryny na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranu, zapewniając, że witryna jest w pełni responsywna i dostępna. Dodatkowo, CMS Webflow ułatwia zarządzanie treścią witryny, zapewniając, że wszystkie strony i instancje są spójne i aktualne. ‍

Testowanie użyteczności i dostępności witryny obejmuje również testowanie zgodności ze standardami HTML, CSS, a także wytycznymi dotyczącymi dostępności, takimi jak Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG). ‍

Testując swoją witrynę pod kątem użyteczności, responsywności i dostępności, projektanci i programiści mogą zapewnić, że witryna spełnia najwyższe standardy wydajności i doświadczenia użytkownika. Pomaga to zwiększyć zaangażowanie i konwersje w witrynie, zapewniając jednocześnie, że witryna jest dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych.

Optymalizacja witryny Webflow pod kątem wyszukiwarek i analiz

Developer optimize Webflow project for a great SEO
Guy przeprowadza optymalizację SEO na stronie Webflow

Optymalizacja treści witryny i Webflow CMS pod kątem wyszukiwarek internetowych

Optymalizacja treści witryny i Webflow CMS pod kątem wyszukiwarek ma kluczowe znaczenie dla poprawy widoczności witryny i zwiększenia ruchu w witrynie. ‍

Dzięki Webflow projektanci i programiści mają dostęp do szeregu narzędzi i funkcji, które pomagają zoptymalizować ich witrynę pod kątem wyszukiwarek, w tym możliwość dostosowywania metatagów, dodawania tagów alt do obrazów oraz optymalizacji tytułów i opisów stron. Dodatkowo, CMS Webflow pozwala na łatwe zarządzanie treścią, zapewniając, że wszystkie strony i instancje są zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek. ‍

Włączając najlepsze praktyki HTML, CSS i JavaScript, projektanci i programiści mogą jeszcze bardziej poprawić wydajność optymalizacji witryny pod kątem wyszukiwarek (SEO), zapewniając, że witryna jest łatwa do indeksowania i indeksowania przez wyszukiwarki. ‍

Optymalizując zawartość swojej witryny i Webflow CMS pod kątem wyszukiwarek, projektanci i programiści mogą poprawić widoczność swojej witryny, przyciągnąć większy ruch oraz zwiększyć zaangażowanie i konwersje w witrynie.

Integracja narzędzi analitycznych w celu śledzenia wydajności witryny i zachowań użytkowników.

Integracja narzędzi analitycznych w celu śledzenia wydajności witryny i zachowań użytkowników ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, jak działa witryna i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy. ‍

Dzięki Webflow projektanci i programiści mogą łatwo zintegrować narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, ze swoją witryną, umożliwiając im śledzenie wskaźników, takich jak wyświetlenia stron, współczynnik odrzuceń i zachowanie użytkowników. Dane te mogą pomóc projektantom i programistom określić, które strony i treści działają dobrze, a które mogą wymagać poprawy. ‍

Co więcej, stosując najlepsze praktyki HTML, CSS i JavaScript, projektanci i programiści mogą zapewnić, że ich witryna jest tworzona z myślą o śledzeniu, co ułatwia śledzenie zachowań użytkowników na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Śledząc wydajność witryny i zachowanie użytkowników, projektanci i programiści mogą podejmować decyzje oparte na danych, aby poprawić wydajność witryny, wrażenia użytkowników i ostatecznie osiągnąć swoje cele biznesowe.

Uruchomienie witryny i jej utrzymanie

The guy is happy because his new website on Webflow is launching
Mężczyzna jest zadowolony ze swojej nowej strony Webflow

Uruchomienie witryny i udostępnienie jej docelowym odbiorcom

Uruchomienie witryny i udostępnienie jej docelowym odbiorcom jest ostatnim krokiem w procesie tworzenia witryny. ‍

Dzięki Webflow można łatwo uruchomić witrynę i udostępnić ją docelowym odbiorcom, publikując ją w niestandardowej domenie lub hostując ją w Webflow. Przed uruchomieniem witryny projektanci i programiści powinni również zebrać opinie od interesariuszy i potencjalnych użytkowników, aby upewnić się, że witryna spełnia ich potrzeby i oczekiwania. ‍

Po uruchomieniu witryny ważne jest, aby nadal monitorować jej wydajność i opinie użytkowników, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i w razie potrzeby wprowadzić aktualizacje. Ponadto platforma Webflow pozwala projektantom i programistom na dokonywanie aktualizacji witryny bez konieczności kodowania, co ułatwia iterację i ulepszanie witryny w miarę upływu czasu. Uruchamiając swoją stronę internetową i udostępniając ją docelowym odbiorcom, projektanci i programiści mogą osiągnąć swoje cele biznesowe i zapewnić użytkownikom doskonałe wrażenia.

Utrzymanie wyglądu i zawartości witryny w celu zapewnienia jej nowoczesności i skuteczności.

Utrzymanie projektu i treści witryny jest niezbędne, aby zapewnić jej nowoczesność i skuteczność. ‍

Dzięki Webflow projektanci i programiści mogą łatwo wprowadzać aktualizacje do projektu i treści swojej witryny bez konieczności kodowania, zapewniając, że witryna pozostanie odpowiednia i aktualna. Jednym z przykładów jest regularne aktualizowanie zawartości witryny w celu odzwierciedlenia zmian w firmie lub branży. Może to obejmować dodawanie nowych produktów lub usług, aktualizowanie informacji o cenach lub publikowanie nowych postów lub artykułów na blogu. ‍

Ponadto ważne jest, aby regularnie przeglądać i aktualizować projekt witryny, aby zapewnić jej świeżość i atrakcyjność wizualną. Może to obejmować aktualizacje schematu kolorów, typografii i układu, aby nadążyć za zmieniającymi się trendami projektowymi i preferencjami użytkowników. ‍

Utrzymując projekt i zawartość witryny, możesz zapewnić, że pozostanie ona odpowiednia i skuteczna, pomagając osiągnąć cele biznesowe i zapewniając odbiorcom doskonałe wrażenia użytkownika.

Wnioski

Podsumowując, projektowanie nowoczesnej strony internetowej to złożony proces, który obejmuje wiele kroków i rozważań. Korzystając z nowoczesnych narzędzi do tworzenia stron internetowych, takich jak Webflow, projektanci i programiści mogą usprawnić ten proces i tworzyć wysokiej jakości, responsywne strony internetowe, które spełniają potrzeby docelowych odbiorców. ‍

Postępując zgodnie z krokami wymienionymi w tym artykule i wykorzystując moc Webflow, projektanci i programiści mogą tworzyć nowoczesne, skuteczne strony internetowe, które pomogą im osiągnąć cele biznesowe i zapewnią odbiorcom doskonałe wrażenia użytkownika.

Webflow vs. Squarespace. Która platforma jest lepsza dla Twojej nowej strony internetowej?

Webflow vs. Squarespace. Która platforma jest lepsza dla Twojej nowej strony internetowej?

Squarespace i Webflow to kreatory stron internetowych, które oferują funkcje ecommerce, wizualnie oszałamiające szablony i narzędzia marketingowe. Squarespace jest droższy, ale ma bardziej rozbudowany ecommerce, natomiast Webflow oferuje wizualny interfejs projektowania, CMS i integracje. Oba są popularnym wyborem dla niestandardowych stron internetowych.
7 Błędów, których musisz unikać jako Webflow Designer

7 Błędów, których musisz unikać jako Webflow Designer

Webflow to innowacyjne narzędzie do projektowania stron. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, należy unikać błędów takich jak niewłaściwe zarządzanie klasami CSS, brak optymalizacji dla urządzeń mobilnych czy niezoptymalizowane grafiki. Kluczowe jest regularne testowanie strony, odpowiednie wykorzystywanie interakcji i integracji zewnętrznych oraz dbanie o jakość projektu.
Webflow jest najlepszy by tworzyć interaktywne strony internetowe?

Webflow jest najlepszy by tworzyć interaktywne strony internetowe?

Wybór narzędzia do budowy interaktywnych stron internetowych jest ważną decyzją. Szczególnie, że związujemy się z nią na dłuższy czas
Webflow vs. Squarespace. Która platforma jest lepsza dla Twojej nowej strony internetowej?

Webflow vs. Squarespace. Która platforma jest lepsza dla Twojej nowej strony internetowej?

Squarespace i Webflow to kreatory stron internetowych, które oferują funkcje ecommerce, wizualnie oszałamiające szablony i narzędzia marketingowe. Squarespace jest droższy, ale ma bardziej rozbudowany ecommerce, natomiast Webflow oferuje wizualny interfejs projektowania, CMS i integracje. Oba są popularnym wyborem dla niestandardowych stron internetowych.
7 Błędów, których musisz unikać jako Webflow Designer

7 Błędów, których musisz unikać jako Webflow Designer

Webflow to innowacyjne narzędzie do projektowania stron. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, należy unikać błędów takich jak niewłaściwe zarządzanie klasami CSS, brak optymalizacji dla urządzeń mobilnych czy niezoptymalizowane grafiki. Kluczowe jest regularne testowanie strony, odpowiednie wykorzystywanie interakcji i integracji zewnętrznych oraz dbanie o jakość projektu.
Webflow jest najlepszy by tworzyć interaktywne strony internetowe?

Webflow jest najlepszy by tworzyć interaktywne strony internetowe?

Wybór narzędzia do budowy interaktywnych stron internetowych jest ważną decyzją. Szczególnie, że związujemy się z nią na dłuższy czas